Velkommen til Ice team

Billedhugger Søren Cip Nielsen er ankermand i Ice team som er udsprunget af Dansk sne- og isskulptur team, der blev dannede tilbage i 1989. Til Ice team er knyttet en håndfuld kunstnere. Disse kunstnere findes i menuen: Iskunstnere.

Ring og hør mere

Artisten, kunstneren og Symposionisten.

Af Lea Grav Thomsen 
Søren Cip Nielsen er en kunstner, der er vokset frem af et liv, hvor hver livsfase har mejslet sit spor ind i hans udtryk, fra det intense, provokende og humoristiske udtryk, som kan ses i maskearbejdet, til det eksperimenterende og fritænkende udtryk, som ses i de hele, ofte nøgne, menneskelige figurer i træ - eller eksistenser, som hver i sær har deres egen fortælling ud fra hver deres fremtoning. Legen med det upolerede, det spontane i opstillingen leder tanken frem mod en tilfældighed, et livsvilkår, eller et øjebliksbillede, der går bag om forhænget og får os til at tænke med skulpturen.

Galleri 19 holder åbent året rundt efter aftale

Ring gerne forlods på tlf. 61 69 61 65

Her kan du/I købe skulpturer og malerier ligesom bogen Smeltepunktet bliver signeret hvis man ønsker det.