Priser

Alle køb faktureres med netto kontant 8 dage.

Transport taksten er 6 kr. + moms pr kørte kilometer.

Undermenu